Elevinflytande

Elevdemokrati och elevinflytande arbetar vi med på flera olika sätt från förskoleklass till åk 6. Klassråd, elevråd, matråd och fritidsråd är forum där eleverna kan uttrycka sina åsikter och tankar, för att kunna påverka sin skoldag och fritidstid. Det är en träning i hur ett demokratiskt system fungerar, hur det kan gå till från förslag till genomförande.

Varje termin sammanfattas det vad elevrådet har tagit upp för frågor och vad de har lett till. Återkoppling till eleverna sker kontinuerligt för att de ska förstå att de är delaktiga och se att det går att påverka. Protokoll från de olika råden läggs upp på skolan blogg där föräldrar och andra intresserade kan ta del av det som diskuterats. 

Lärare utvärderar regelbundet sin undervisning och ber om elevernas åsikter:

  • Vad var bra?
  • Vilket sätt lär ni bäst på?
  • Vad var kul?
  • Hur vill ni att vi lägger upp nästa arbetsområde?