Skolområde Simrislund, F-6

Skolområde Simrislund omfattar två skolenheter, Simrislundsskolan F-3 och Fredsdalsskolan 4-6.

SimrislundsskolanSimrislundsskolan ligger inbäddad i ett bostadsområde strax söder om Simrishamn och Fredsdalsskolan finns på Fredsdalsgatan 7 inne i Simrishamn.

Simrislundsskolan är fördelad i två hus, Öster och Väster med gemensam matsal, slöjdsal och idrottshall. Utemiljön kring skolan erbjuder möjligheter till lek och rörelse.

Närheten till strand, hav och ängar gör att eleverna i varierad grad erbjuds uteverksamhet under såväl skoldag som under fritidstiden.

Fredsdalsskolan ryms i norra flygeln fördelade på två plan. Lokalerna är nyrenoverade och har en utemiljö som formats av eleverna.

Aktuellt från Skolområde Simrislund

Fritidshemmen i skolområdet har stängt den 18 augusti 2017 på grund av kompetensutveckling.

Simrislundsskolan kommer att byggas till under vt-17. Tre nya klassrum och ett tillagningskök ska byggas, med start den 27/12-16.

Skoltider för läsåret 2016/2017 för åk F-3 Simrislundsskolan.

Måndag, tisdag, torsdag och fredag börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 12.40.

Onsdagar börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 13.40

Skoltider för läsåret 2016/2017 för åk 4-6 Fredsdalsskolan

Måndag-fredag 7.50-14.00.

Följ oss på sociala medier:

Skolområde Simrislund F-6

Gilla och följ oss på FB

Våra prioriterande målområden är:

  • Formativ bedömning
  • Ledarskap
  • Kollegialt lärande
  • Barn- och elevinflytande
 Följande kommer vi att utveckla för att nå högre måluppfyllelse
 
  • IKT-pedagogik – informations och kommunikations teknik
  • Lokala arbetsplaner på fritidshemmen
  • Läslyftet
  • Värdegrundsarbete


Vi finns här:

  • F-3 Simrislundsskolan, Annelundsvägen 12.          
  • 4-6 Fredsdalsskolan, Fredsdalsgatan 7.