Särskild utbildning för vuxna

En utbildning för dig som vill förbättra eller komplettera dina kunskaper och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Här får du studera från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Du måste ha förutsättningar att klara utbildningen, vara bosatt i Sverige och sakna de kunskaper kursen erbjuder.

  • Utbildning på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan såsom; ”Språk och kommunikation”, ”Natur och miljö” samt ”Individ och samhälle”. Efter avslutad kurs ges ett intyg.
  • Utbildning på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan såsom; Svenska, Svenska som andra språk, Engelska, Matematik, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi, Biologi, Fysik, Kemi samt Teknik. Efter avslutad kurs ges betyg om man har nått upp till kunskapskraven.
  • Undervisningen sker i grupp eller vid speciella skäl enskilt. All undervisning är gratis.
  • Utbildning på gymnasial nivå är precis som det låter; att läsa in gymnasiesärskolans ämnesplaner. Betyg (E-A) sätts på varje avslutad och avklarad kurs.
  • Vår kurskatalog hittar du här.

Ansökan

Man ansöker på en speciell blankett för att bli antagen till utbildningen (ansökningsblankett). Man får studera Särskild utbildning för vuxna från och med höstterminen det år man fyller 20 år. Det kostar inget att läsa Särskild utbildning för vuxna. Vid studieplaneringen får alla sin egen individuella studieplan.

Att hitta hit

Undervisningen bedrivs i regi av Simrishamns kommun. Ingång, avsläpp och påstigning sker vid Österlengymnasiets ingång, Fredsdalsgatan 7. Du hittar oss på vänster sida.  

Studiestöd

När du läser Särskild utbildning för vuxna kan du ansöka om bidrag från SISUS (Statens institut för särskilt utbildningsstöd).

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett kan hämtas här.

Skicka ifylld blankett tillsammans med dina betygsdokument senast sista fredagen i april månad till: Skolområde Särskola, Österlengymnasiet, 272 80 Simrishamn.