Särskola 1-9

Utbildningen i särskolan syftar till att ge elev med utvecklingsstörning en utbildning, som är väl anpassad till varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska, så långt det är möjligt, motsvara den som ges i grundskolan.

Särskolan har en egen läroplan, grundsärskolan 2011, med egna kursplaner.
Individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev.

Ansvarig för Särskolans verksamhet är Andreas Mattsson.

Särskolan bildar ett eget arbetslag men tillhör Särskolan Rektorsområde.