Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan i Simrishamn är en liten skola där du får bra kontakt med elever och vuxna. Vi vill att din tid på gymnasiet ska bli så bra som möjligt och tillsammans med dig planerar vi in vad du behöver och vill lära dig inför vuxenlivet.

Vi erbjuder nationella och individuella program där studier bedrivs i mindre grupper. Vi har ett utbyte med Österlengymnasiet. Det gör det möjligt för dig att läsa någon av deras kurser. Du är ute på praktik (APL) under hela din gymnasietid. Du får möjlighet att prova olika yrken inom ditt program för att hitta något som passar dig. Utbildningen på gymnasiesärskolan är 4 år.

Sökbara program till årskurs 1

Administration, handel och varuhantering
Hantverk och produktion
Individuella program


Mer information om den nya gymnasiesärskolan finns på Skolverkets hemsida:

Frågor om studier på gymnasiesärskolan besvaras av Studie-och yrkesvägledare
Sara Westberg, telefon: 0709-81 95 17. Rektor är Andreas Mattsson, telefon 0414-81 95 70.