Skapande Skola

I Simrishamn gör den kommunala Kulturgarantin det möjligt att fördjupa och förstärka kultur i skolan med statliga medel, Skapande Skola

 

Skapande Skola och Kulturgarantin


"Skapande Skola"  är statliga stimulansmedel från Kulturrådet. De är till för att komplettera kommunernas redan befintliga verksamhet. Kommunens huvudman (i Simrishamn via Kulturskolan KPE) ansöker i samråd med lärare och elever om medlen. KPE ansvarar för samordning och redovisning.  För bästa kvalitet och kostnadseffektivitet samordnas de statliga medlen med kommunens Kulturgaranti och kan på så sätt ge eleverna ytterligare fördjupning och bredd i kulturupplevelser och eget skapande. Det innebär bland annat att eleverna kan åka på teaterföreställningar,  besöka Wanås Skulpturpark och Ystad Studio, få författarbesök, ta del av musikkonserter och dansföreställningar.  Mer information om Skapande Skola: Kulturrådet.

 

Frågor och närmare uppgifter:
Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn och unga KPE
anna-carin.uggla@simrishamn.se