Litteratur i Kulturgarantin

I Kulturgarantin möter alla eleverna i åk 3, 5 och 8 litteraturpedagog och arbetar med ord och berättande. Vissa årskurser har författarbesök och alla lärare möter litteraturpedagogen i handledning och fortbildning.

Berättelsens kraft i åk  3

Eleverna ser en riktigt bra teaterföreställning som bygger på en bok. Det är utgångspunkten för höstterminens kontinuerliga möten med drama- och litteraturpedagogen. Arbetet sker med elever i hel- eller halvklass och i nära samarbete med klassläraren.

Åk 5 och åk 6: Mysterier på Österlen: berättelser i ord och rörligbild

Med berättelser och mysterier från trakten - nu, då och för ännu längre sen - skapas manus och filmer med mobila mediateamet och på MediaLabbet.

Författarmöte och läslust i åk 8

Kan man verkligen ha som jobb att skriva hela dagarna? Och hur kommer man på en historia? När är det roligt att läsa och när är det inte så kul? Varför ska man läsa bok när man kan se på film? I samarbete med högstadiets arbetslaget i svenska kommer författare till klasserna. Besöket för- och efterarbetas av litteraturpedagog.