Litteratur i Kulturgarantin

I Kulturgarantin möter alla eleverna i åk 1, 3, 5 och 8 litteraturpedagog och arbetar med ord och berättande. Vissa årskurser har författarbesök och alla lärare möter litteraturpedagogen i handledning och fortbildning.

Audiovisuell poesi  i åk 1

Litteraturpedagog och filmpedagog har utvecklat en form att arbeta med rörlig bild och ord. Elevernas vana att tolka och skapa bilder blir ett naturligt stöd i övergången till det skrivna ordet. Med utgångspunkt i att sätta ord på de fem sinnena skapar eleverna under handledning egna poetiska filmer.

Berättelsens kraft i åk  3

Eleverna ser en riktigt bra teaterföreställning som bygger på en bok. Det är utgångspunkten för höstterminens kontinuerliga möten med drama- och litteraturpedagogen. Arbetet sker med elever i hel- eller halvklass och i nära samarbete med klassläraren.

Att skapa deckare och knyta trådar i åk 5

Kunskap blir lösa trådar när all informationn finns lättillgänglig på internet. I åk 5 övar eleverna att knyta ihop trådarna och samtidigt stärka läslusten. Litteraturpedagogen leder under flera tillfällen eleverna i att skapa en deckarhistoria, lärarna handleds och  författare kommer på besök.

Författarmöte och läslust i åk 8

Kan man verkligen ha som jobb att skriva hela dagarna? Och hur kommer man på en historia? När är det roligt att läsa och när är det inte så kul? Varför ska man läsa bok när man kan se på film? I samarbete med högstadiets arbetslaget i svenska kommer författare till klasserna. Besöket för- och efterarbetas av litteraturpedagog.