Konst i Kulturgarantin

I konsten är elevernas individuella uttryck och kreativitet i fokus. Det sker genom samtal kring konstens betydelse i våra liv och genom att möta olika tekniker och uttryckssätt. Det konstpedagogiska arbetet i Kulturgarantin sker framför allt i år 4, åk 8 och åk 9.

Wanås i åk 4 och 8

Wanås skulpturpark är en fantastisk möjlighet att få ta del av den internationella konstscenen. Besöket som sker i åk 4 följs upp och förstärks av igenkänningens möte i åk 8. Eleverna ser, tar på och rör sig mellan konstverken under guidning av Wanås konstpedagoger som även leder workshop på plats. Konstnär nära knuten till KPE handleder skolans lärare och möter innan eller efteråt eleverna klassvis i skapande arbete på skolan.

Selfiepussel i åk 9

Eleverna i åk 9 besökte Tjörnedalagården i Baskemölla. Under ledning av konstnärer från KPE skapar de pusselbitar som speglar dem som individer. Bitarnas sammanfogas till en helhet och sätts upp på skolan eller i offentlig miljö. Ett sätt att uttrycka sig som sig själv i relation till en helhet.