Dans i Kulturgarantin

Glädjen att röra sig till musik och upptäcka den egna kroppens möjligheter!

Dans är ett uttrycksmedel: att utan ord uttrycka sin fantasi, sina tankar och sina idéer.

Att våga och lyckas stärker elevernas självförtroende. Dans främjar barnets utveckling både fysiskt och psykiskt: kroppsmedvetenhet, kroppskontroll, styrka, social samvaro och musikalitet.

 Dans åk 1 i Kulturgarantin

I Kulturgarantin finns dansen framförallt i förskoleklassen med ett fokus på rörelse, kroppsmedvetenhet och samarbete. Danspedagogen möter barnen redan när de är 5 år för att följa dem in i förskolan.

I samarbete med SALTO-dansfestival ser eleverna under höstterminen i ettan en dansföreställning. Danspedagogen möter eleverna vid flera tillfällen under läsåret för att utforska rörelse och den egna kroppen. Förskolepedagogerna forbildas och handleds kontinuerligt av danspedagogen.