Dans i Kulturgarantin

Glädjen att röra sig till musik och upptäcka den egna kroppens möjligheter!

Dans är ett uttrycksmedel: att utan ord uttrycka sin fantasi, sina tankar och sina idéer.

Att våga och lyckas stärker elevernas självförtroende. Dans främjar barnets utveckling både fysiskt och psykiskt: kroppsmedvetenhet, kroppskontroll, styrka, social samvaro och musikalitet.

 Dans i förskoleklassen i Kulturgarantin

I Kulturgarantin finns dansen framförallt i förskoleklassen med ett fokus på rörelse, kroppsmedvetenhet och samarbete. Danspedagogen möter barnen redan när de är 5 år för att följa dem in i förskolan.

I samarbete med SALTO-dansfestival ser eleverna under höstterminen i ettan en dansföreställning. Danspedagogen möter eleverna vid flera tillfällen under läsåret för att utforska rörelse och den egna kroppen. Förskolepedagogerna forbildas och handleds kontinuerligt av danspedagogen.

Dansmatte

Med stöd från region Skåne har danspedagoger i Simrishamn arbetat fram dansmatte för förskoleklass - åk 3. Arbetet presenterades  hösten 2015.