Anmälan

För att så många som möjligt ska kunna ta del av Kulturskolan har vi ett ansöknings- och intagsförfarande för instrumental- och solosångsundervisning och ett annat för undervisning i övriga kulturämnen. Här nedan kan du läsa om vad som gäller.

Anmälan till Instrumentalundervisning och solosång

ANMÄLAN

Anmälan till instrument tas emot löpande och dateras när den kommer in. Du måste vara folkbokförd i Simrishamns kommun, eftersom elevplatserna är subventionerade med kommunala medel. Till en del instrument/solosång är det kö. I augusti eller september kontaktar lärarna dem som fått plats från terminsstart. Hör du inte av oss finns du ändå kvar i vårt kösystem och kontaktas när det finns ledig plats. Har du frågor så kontakta oss gärna!

Anmälan till dansundervisning

ANMÄLAN

Anmälan tas emot löpande och och dateras när den kommer in. Vissa kurser är fullsatta och det är kö. Byte mellan de olika åldersgrupperna sker endast vid höstterminens start eller om ledaren anser att det finns en anledning. Besked om man fått plats eller inte på vald danskurs mailas ut innan kursstart. Påbörjad kurs debiteras oavsett om eleven deltar oregelbundet eller slutar under terminens gång.

Anmälan till övrig gruppundervisning

ANMÄLAN

Anmälan till foto, konstklubben, slöjdklubben, röstverkstad och kör tas emot löpande och dateras när den kommer in. Besked om man fått plats eller inte på vald kurs mailas ut innan kursstart. Påbörjad kurs debiteras oavsett om eleven deltar oregelbundet eller slutar under terminens gång.

Postadress: Simrishamn, Kulturskolan KPE, 272 80 Simrishamn

Mer information: Kulturskolan, telefon 0414-81 96 01, Kulturskolan@simrishamn.se.