Barnomsorg 1-6 år

Kultur i barnomsorgen är högt prioriterat i Simrishamns kommun. Alla barn i barnomsorgen ska få ta del av kulturupplevelser - helst på plats på den egna förskolan dit även familjehemmen hör.

Kultur i barnomsorgen är det tidigaste exemplet på hur man i Simrishamn har samordnat kultur inom barn- och utbildningsförvaltningen. En barnkulturgrupp arbetade många år med att välja och köpa in föreställningar innan det administrativa ansvaret lades på KPE och eldsjälarna i barnkulturgruppen fick vara rådgivande.

Kulturombud

Nu ingår barnkulturgruppen i den grupp kulturombud som representerar samtliga förskolor och familjehem i kommunal regi. Kulturombuden träffas regelbundet och är dialogpartner och referensgrupp till KPE.

Barns perspektiv

Ett utvecklingsarbete påbörjades under 2009 med projektet "Barns perspektiv": Med hjälp av digitalkameror får de riktigt små barnen möjlighet att fotografera och därefter samtala om bilderna. Projektet leds av konstnären Camilla Backman. En utställning med barnens bilder har visats på Dunkers Kulturhus i Helsingborg samt i Simrishamns kommun.
Barns perspektiv