Fritidshem

Kultur på fritidshemmen planeras i samråd med fritidshemmens kulturombud.

Utbud

I samråd med fritidshemmens kulturutbud planeras aktiviterer, fortbildningar och erbjuds pedagogiskt material specifikt till fritidshemmen.

Kultur till barn- och unga i Simrishamn

I Simrishamns kommun finns Kulturgarantin för grundskolan samt Kulturskolan för de som vill utöva mer kultur på sin fritid. Fritidshemmen är en viktig länk som kan stödja skolans kulturarbete och visa på Kulturskolans möjligheter till fördjupning.

Kulturombud

Fritidshemmens kulturombud träffas regelbundet och är KPEs dialogpartner och referensgrupp. På Kulturombudsmötena samtalar vi om och bestämmer kulturutbudet till fritidshemmen.

Kultur på fritids!

Fascinerande föreställningar, skapa själv på fritids och fortbildning för fritidspersonal är olika ingångar till kultur på fritidshemmet!