Kulturpedagogiska enheten (KPE)

 

2017

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET och VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN HOS OSS PÅ KULTURSKOLAN!

Nyheter kring kursutbud, åldersindelningar, gruppindelningar och ev nya undervisningstider finns att hitta på vår hemsida from den 9 januari. OBS! Informationen i Kulturskolans folder som gavs ut vid höstens terminsstart ha ändrats. Aktuell information hittar du på vår hemsida. 

INFORMATION - HÖSTENS FAKTURERING

Ett tekniskt fel medförde tyvärr att fakturorna inte har skickats ut korrekt så vi ber er att bortse från att det är en påminnelse ni fått hem i brevlådan. Påminnelsen är med andra ord fakturan...

Vi förlänger förfallodatumet på fakturan till den 31 januari 2017 och beklagar felet som uppstått.

Vi har stängt på Godsmagasinet mellan 23 december och 9 januari. Det går bra att maila oss ditt ärende, men det kan finnas viss fördröjning med svar.

 

Kulturskolan i Simrishamn - bästa Kulturskolan i Skåne 2015 och 2016 i Lärarförbundets rankning!

 Kulturskoleelever

Läs mer om vår fantastiska Kulturskola och vad vi kan erbjuda: www.simrishamn.se/kulturskolan  

Framsida folder

Kulturskolan läsåret 2016/2017 2-12 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturskolefolder 13-19 år

 

 

 Kulturskolan läsåret 2016/2017 13-19 år 

 

 

 

 

 

 

 

 Anmälan - instrument och solosång

Anmälan - övrig gruppundervisning

Anmälan - dans

Godsmagasinet vid stationen i Simrishamn.
Besöksadress: Stenbocksgatan 9, Simrishamn
Telefon: 0414-819601, kulturskolan@simrishamn.se 

Mer information: monica.fridh@simrishamn.se; 0414-81 96 03

 Följ oss på Facebook!

Kulturskolans Höstlovs-Kul 2016

Dans - Cirkus- Animation - Musik - Mat - Lysande fest

Höstlovs-Kul är en fristående fortsättning på SommarKulturskolan. Mer om SommarKulturskolan i en 5minuter kort film finansierad av Kulturskolerådet och Allmäna Arvsfonden: https://vimeo.com/188138763/188260886

SommarKulturskolan 2016

DANS   CIRKUS    SKAPANDE    MÖTEN

SommarKulturskolan i Simrishamn är ett pilotprojekt finansierad av medel från Myndigheten för Ungdomsfrågor och civila samhället, samt statliga medel för ökad integration Syftet är att skapa nya möten och ett stimulerande kreativt sommarlov för alla barn som bor i eller besöker kommunen.  Femminuters film om SommarKulturskolan:  https://vimeo.com/188138763/188260886

2016 följs SommarKulturskolan upp med en mängd aktivititer även under Höstlovet! 

Kulturgarantin i Simrishamn 10 år

Kulturgarantifolder framsida

Kulturgarantin omfattar kommunala skolorna och kultur i kommunens förskola och barnomsorg. Med politiskt fattat beslut, i nära samråd med kommunens skolor och utifrån skolans styrdokument omfattar den samtliga elever en garanti till kultur som intryck och uttryck integrerat i skolans dagliga arbete.
www.simrishamn.se/kulturgarantin  

Tvärkonferensen 26-27 november 2015:

På bron mellan kultur och skola - Kulturgarantin i Simrishamn, barnperpektiv i kommunal verklighet

 

Konferensen bestod av representanter för kultur, skola och politik, på nationell, regional och kommunal nivå. Från Skellefteå till Trelleborg.Simrishamns kommun hade ett brett deltagande, utöver KPEs personal deltog lärare, rektorer, politiker, kommundirektör och lokala artister, Inspirationsföreläsare, samtalsspår, om integration och barnkultur, konkret om Kulturgarantin i Simrishamn, möten med bl a rektorer och lärare i Kulturgarantin, allt bidrog till att göra en uppskattad succé! 
Viss dokumentation kring konferensen finns och kommer att sammanställas den närmsta tiden.

Program : På bron mellan kultur och skola