Kulturpedagogiska enheten (KPE)

Välkommen till oss i höst!

Gruppundervisning i dans, foto, cirkus, slöjd, konst, låteverkstad, röstverkstad och körsång startar vecka 37, mellan den 11-15 september. Antagna elever på dans meddelas via mail senast måndag vecka 37.

 

Kulturskolan i Simrishamn - bästa Kulturskolan i Skåne 2015 och 2016 i Lärarförbundets rankning!

 Kulturskoleelever

Läs mer om vår fantastiska Kulturskola och vad vi kan erbjuda: www.simrishamn.se/kulturskolan  

Folderframida

Kulturskolan läsåret 2017/2018 2-12 år

Folder 17/18

Kulturskolan läsåret 2017/2018 13-19 år

 

Anmälan - instrument och solosång

 Anmälan - dans

 Anmälan - övrig gruppundervisning

Godsmagasinet vid stationen i Simrishamn.
Besöksadress: Stenbocksgatan 9, Simrishamn
Telefon: 0414-819601, kulturskolan@simrishamn.se 

Mer information: monica.fridh@simrishamn.se; 0414-81 96 03

 Följ oss på Facebook!

Kulturskolans Höstlovs-Kul 2016

Dans - Cirkus- Animation - Musik - Mat - Lysande fest

Höstlovs-Kul är en fristående fortsättning på SommarKulturskolan. Mer om SommarKulturskolan i en 5minuter kort film finansierad av Kulturskolerådet och Allmäna Arvsfonden: https://vimeo.com/188138763/188260886

SommarKulturskolan 2016

DANS   CIRKUS    SKAPANDE    MÖTEN

SommarKulturskolan i Simrishamn är ett pilotprojekt finansierad av medel från Myndigheten för Ungdomsfrågor och civila samhället, samt statliga medel för ökad integration Syftet är att skapa nya möten och ett stimulerande kreativt sommarlov för alla barn som bor i eller besöker kommunen.  Femminuters film om SommarKulturskolan:  https://vimeo.com/188138763/188260886

2016 följs SommarKulturskolan upp med en mängd aktivititer även under Höstlovet! 

Kulturgarantin i Simrishamn 10 år

Kulturgarantifolder framsida

Kulturgarantin omfattar kommunala skolorna och kultur i kommunens förskola och barnomsorg. Med politiskt fattat beslut, i nära samråd med kommunens skolor och utifrån skolans styrdokument omfattar den samtliga elever en garanti till kultur som intryck och uttryck integrerat i skolans dagliga arbete.
www.simrishamn.se/kulturgarantin  

Tvärkonferensen 26-27 november 2015:

På bron mellan kultur och skola - Kulturgarantin i Simrishamn, barnperpektiv i kommunal verklighet

 

Konferensen bestod av representanter för kultur, skola och politik, på nationell, regional och kommunal nivå. Från Skellefteå till Trelleborg.Simrishamns kommun hade ett brett deltagande, utöver KPEs personal deltog lärare, rektorer, politiker, kommundirektör och lokala artister, Inspirationsföreläsare, samtalsspår, om integration och barnkultur, konkret om Kulturgarantin i Simrishamn, möten med bl a rektorer och lärare i Kulturgarantin, allt bidrog till att göra en uppskattad succé! 
Viss dokumentation kring konferensen finns och kommer att sammanställas den närmsta tiden.

Program : På bron mellan kultur och skola