Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med våra tjänstemän.

E-postadresserna är uppbyggda enligt modellen fornamn.efternamn (at) simrishamn.se

Skicka E-post till: barnutbildning (at) simrishamn.se


Förvaltningsledning

Ewa Kristensson

Tfn: 0414-81 90 00 vx
ewa.kristensson (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Barn- och utbildningschef

Marie Lundin Karphammar

Tfn: 0414-81 95 02
marie.lundin.karphammar (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Administrativ chef


Administration/reception

Lillan Dahlqvist

Tfn: 0414-81 94 73
lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Administrativ handläggning. Systemansvarig UNIKUM.  Skolskjutsfrågor. Webbredaktör Barn- och utbildning


Administration och ekonomi

Anneli Averfalk

Tfn: 0414-81 95 65
anneli.averfalk (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Köhantering och barnplaceringar inom förskola och fritidshem. Resursfördelning gymnasium och grundskola. Interkommunala avgifter grundskola. Skolpliktsbevakning.

Ulla Dawood

Tfn: 0414-81 90 00
ulla.dawood (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Samordnare i frågor kring nyanlända elever i förskola och skola.

Oskar Eklund

Tfn: 0414-81 95 61
oskar.eklund (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Nämndsadministration, registrator - tar emot, registrerar handlingar, utredningsarbete.

Lena Hjelmström

Tfn: 0414-81 95 06
lena.hjelmstrom (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Utvecklings- och kvalitetsarbete.

Stefan Hoff

Tfn: 0414-81 95 03
stefan.hoff (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Ekonomi (budget, bokslut, budgetuppföljning).

Lena Knutsson

Tfn: 0414-81 95 15
lena.knutsson (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Ekonomiadministration.

Clara Lindberg

Tfn: 0414-81 95 04
clara.lindberg (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Utvecklings- och kvalitetsarbete.

Siv Nilsson

Tfn: 0414-81 95 09
siv.nilsson (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Systemansvarig.

Gunilla Persson

Tfn: 0414-81 95 05
gunilla.persson (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Handläggare personalärenden, skolskjutsar, säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Tillsyn fristående förskolor. Upphandling- och arbetsfrågor.

Jeanette Svensson

Tfn: 0414-81 95 07
jeanette.svensson (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Ekonomi (fakturahantering, budgetuppföljning). Försäkringar.

Anna-Pia Vang

Tfn: 0414-81 95 12
anna-pia.vang (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Utvecklings- och kvalitetsarbete. Särskilt ansvar kring resursfördelning.

Linda Viscomi

Tfn: 0414-81 95 14
linda.viscomi (at) simrishamn.se
Arbetsområde: Gymnasiehandläggare, inackorderingsbidrag och gymnasiekort (JoJo-kort) för elever i extern gymnasieskola, IKE/Bidrag -till kommunala/fristående gymnasieskolor, elever vid Folkhögskola.