Inackorderingstillägg

Du kan få stöd till inackordering om du uppfyller vissa krav.

Studier utanför hemkommunen

Inackorderingstillägg kan sökas av dig som genomgår utbildning i gymnasieskola till och med det första kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år.

Ska du gå i kommunal gymnasieskola söker du inackorderingstillägget i kommunen, i annat fall hos CSN.

Söker du inackorderingstillägg får du inte ta emot busskort. Detta gäller både vid inackorderingstillägg från kommunen och från CSN. Inackorderingstillägg betalas endast ut för innevarande termin med 4 respektive 5 månader.

Genom ändringar i skollagen har elever från och med den 1 januari 2008 möjlighet att söka utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, s.k. andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning. Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd, dvs. nuvarande regler om inackorderingsstöd är inte utvidgade att omfatta även frisökning.

Skånes samtliga kommuner har utökat möjligheten till att gälla fritt sök. Detta innebär att eleverna fritt får välja mellan de nationella program som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande enligt gällande lagstiftning under förutsättning att eleverna är behöriga.

Läs igenom anvisningar innan du fyller i blanketten.

Blankett för ansökan om inackorderingstillägg kan även erhållas från Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun (at) simrishamn.se

Ansökan om inackorderingstillägg lämnas vid höstterminens början till:

Simrishamns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
272 80  SIMRISHAMN