Skolkort/JoJo-kort

Skolkortet är en biljett som ger dig som har minst sex kilometer till skolan rätt att åka med allmänna färdmedel.

Information kring skolskjutsar får du som går på Österlengymnasiet eller Nova Academy av skolan när terminen börjar och du behöver inte göra någon ansökan om skolkort. Upplysningar lämnas av Österlengymnasiet, telefon 0414-81 95 22 eller Nova Academy, telefon 0414-81 95 34.

Skolgång i annan kommuns gymnasieskola (även fristående skola)

JoJo-skolkortFör att du ska få skolkort/JoJo-kort krävs att du är folkbokförd i kommunen och ej har inackorderingstillägg. Om du avbryter dina studier eller får inackorderingstillägg måste du lämna tillbaka ditt färdbevis. Kortet upphör att gälla vid förändring enligt ovanstående.

Läs igenom anvisningar innan du fyller i blanketten.

Kortet kommer att skickas hem till folkbokföringsadressen i mitten av augusti. Du måste ansöka om skolkort/JoJo-kort inför varje läsårs start. Ansök i god tid för att du ska hinna få kortet hemskickat före terminsstart. Det tar ca 3 dagar att få ditt kort från att vi har fått in din ansökan.

Skånetrafiken meddelar att elev berättigad till skolkort får medfölja buss eller tåg till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Observera att fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.

Kortet är ett helårskort och som gäller för både hösttermin och vårtermin. Eleverna behåller sina kort under julovet.

Alla byten av gymnasiekort kostar för eleven 300 kronor. Avgiften är densamma oavsett om kortet är tappat, stulet eller förstört. Även om enbart terminsbeviset är förlorat måste eleven köpa ett nytt kort. Ett avmagnetiserat kort kan bytas ut utan kostnad under förutsättning att kortet inte är skadat. Kort kan köpas under våra öppettider. Övriga tider efter överenskommelse med handläggare.

Felaktigt ifyllda eller iordningsställda terminskort som påträffas vid kontroll, t.ex. saknar/felaktigt foto eller plastfilm beslagtas och en kontrollavgift tas ut av Skånetrafiken. Eleven får köpa ett nytt kort som ska uppvisas på Skånetrafikens Kundcenter inom tre dagar och därefter kan ev. kontrollavgift avskrivas. Du kan läsa mer om skolkort på Skånetrafikens hemsida.

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten finns ansökningsblankett att hämta på Barn & utbildningsförvaltningen, Fredsdalsgatan 7. Har du frågor kring skolkort för gymnasieelever i extern skola kan du skicka e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se.