Elevresor/Skolkort

Om du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ansvarar den kommun som du är folkbokförd (din hemkommun) för dina kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. I Simrishamns kommun delar vi ut ett skolkort (Jojo Skola) för resor med Skånetrafiken. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Simrishamns kommun behöver du kontakta din hemkommun för skolkort.

Information om skolkort finns här:
Elev på Nova Academy eller Österlengymnasiet
Elev på annan gymnasieskola i annan kommun

Har du frågor kring skolkort för gymnasieelever på Nova Academy eller Österlengymnasiet vänder du dig till respektive skola.

Har du frågor kring skolkort för gymnasieelever som ska gå på annan gymnasieskola vänder du dig till Kontakt Simrishamn; 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun (at) simrishamn.se. Besöksadress är Stortorget, Simrishamn.