Prövning

Prövning kan göras i kurser som anordnas vid Simrishamns två gymnasieskolor. Simrishamns kommun har ett samarbete med Forum Ystad, vuxenutbildning. Det går också att anmäla sig till prövning där.

Regler för prövning

Du som är elev vid Nova Academy eller Österlengymnasiet får pröva i kurser och det gymnasiearbete som du har F i eller saknar betyg i. Du får även pröva i pågående eller kommande kurser som ingår i din studieplan. Denna rätt gäller vid den egna gymnasieskolan.

Du som inte är elev i gymnasieskolan kan pröva i alla kurser. Det gäller även kurser med redan godkänt betyg och för gymnasiearbetet. Det går bara att göra prövning vid en gymnasieskola som anordnar den aktuella kursen. När det gäller gymnasiearbetet kan man göra det vid en skola som har utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om. (Skollagen, Gymnasieförordningen)

Under en prövning behöver du redovisa kunskaper omfattande hela kursen. Du kan inte räkna med någon handledning. Du får instruktioner av prövande lärare och information om vilket/vilka datum som prövningen är. Du kan högst pröva i två kurser under samma prövningsperiod.

Avgift

Kurs som du fått ett F eller ett S i, kan du pröva utan kostnad när du är elev vid en av våra gymnasieskolor. Extern prövande betalar alltid en avgift på 500 kr per kurs. Den ska vara betald senast två veckor före första prövningstillfället.

Anmälan

Du som studerar på gymnasiet kan kontakta din studievägledare för anmälan till prövning.

För extern prövande gäller följande anmälningstider:
För prövning i augusti är sista anmälningdag den 15 juni.
För prövning under HT är sista anmälningsdag den 15 september.
För pröving under VT är sista anmälningsdag den 15 februari. 

För mer information kontakta Sara Westberg, studie- och yrkesvägledare.