Vuxenlärling (Forum Ystad)

Österlengymnasiet i Simrishamn genomför utbildningen på uppdrag av Forum Ystad. Eleverna är inskrivna på Forum Ystad och har möjlighet att söka studielån för att finansiera studierna. Eleverna står själva för kostnader avseende datorer, böcker, mat och resor.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utbildningen innebär minst 70 procent av tiden på APL och resterande tid är teori/praktik i skolan. Skoldagarna är förlagda till antingen onsdagar, torsdagar eller fredagar på Österlengymnasiet i Simrishamn. Lärare kommer att vara Jon Håkansson och Mattias Nilsson samt Lisbeth Mirtorp som ansvarar för kursen i entreprenörskap. Det finns möjlighet att göra gymnasiearbetet (100 p.)

Sista ansökningsdag är den 29 maj 2017. Ansökan sker via Forum Ystad i Ystad. Skriv lärlingsutbildning i Simrishamn på ansökan.

kurs1

Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen innebär minst 70 procent av tiden på APL och resterande tid är teori i skolan eller via Hermods. Skoldagarna är förlagda till torsdag och/eller fredag på Österlengymnasiet i Simrishamn. Lärare är distriktsköterskan och yrkesläraren Helen Thunberg. Distansstudier genom Hermods under v 27-30. Det finns möjlighet att göra gymnasiearbetet (100 p.)

Sista ansökningsdag är den 18 april 2017. Ansökan görs via Forum Ystad. Skriv lärlingsutbildning i Simrishamn i ansökan.

kurs