Trygg på Internet

På denna sida hittar du information om hur man kan prata med ungdomar om internetanvändning.

Statens Medieråd

Statens Medieråd finns mycket information om ungdomar och internetanvändning. Läs mer om detta.

Surfa lugnt

"Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds av Sveriges regering". Läs mer här.

Kränkt.se

Bra sida med konkreta tips för den som blivit utsatt för mobbing på nätet. Läs mer här.

Du bestemmer (norska)

En norsk sida om internet och ungdomar. Läs mer här.