Jämställdhet

På denna sida hittar du information om arbete för ökad jämlikhet och jämställdhet.

Jamstalldskola.se

På denna sida finns bland annat exempel på observationsmallar. Läs mer och finn länkar till mallarna här.

Jamstall.nu

"Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet." (Jamstall.nu, 2013-08-21) Länk till jamstall.nu

För en jämställd skola - fyra filmer om jämställdhet i skolan från Skolverket

Att arbeta aktivt med jämställdhet är en del av skolans uppdrag. I fyra filmer presenterar jämställdhetskonsulten Kristina Henkel hur jämställdhet kan bli en del av skolans vardag. Filmerna bygger på olika teman. Den första filmen handlar om vad genus och jämställdhet är samt hur vi kan förstå de bakomliggande mekanismerna som skapar ojämställdhet. Film två handlar om ojämställdhetens värsta baksida; kränkningar och våld samt kopplingen mellan kränkningar och normer. Den tredje filmen handlar om hur du som lärare kan bemöta eleverna på ett jämställt sätt. Film fyra handlar om hur jämställdhet kan utvecklas till ett kunskapsområde som utvecklas och fylls på i takt med elevernas skolgång. Till varje film hör metoder  som du kan använda i ditt klassrum. Metoderna presenteras av lärare som arbetar på låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet. Filmerna är cirka 10-15 minuter.Information om filmerna finns här. Varje film går att spela upp för sig, streamad. 

Pedagog Stockholm

"Visst är skolan för alla oavsett kön? En självklarhet för många, men statistiken gör att vi måste fråga oss om vi har lyckats. Hållbar jämställdhet handlar om att alla elever oavsett kön ska trivas i skolan, kunna nå målen och synliggöras av sina lärare." Läs mer på Pedagog Stockholms hemsida

Machofabriken - att bygga manlighet

Österlengymnasiet använder Machofabrikens filmer som underlag för diskussioner kring manliga stereotyper och strukturer i samhället. Information om Machofabriken finns här. Kontakta Britten Dehlin för att ta del av materialet.