ANDT (alkohol, narkotika, droger, tobak)

På denna sida hittar du information om ANDT och förebyggande arbete. Vi har även ett arbete mot dataspelsberoende.

Barnens rätt till tobaksfritt (BRiT)

Ett projekt mot rökning och tobak. BRIT-rapporten kan du läsa här. och ett pm om projektet kan du läsa här.

Drugsmart

"Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. I faktadelen finns de vanligaste preparaten listade". Läs mer här.

Skånesamverkan mot droger

"Skånesamverkan mot droger är en regional samverkansgrupp som samordnas av Länsstyrelsen i Skåne län. Övriga parter i samverkansgruppen är Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och Trafikverket." Läs mer här.

Prata om alkohol

Forskningsbaserat metodmaterial för hälsofrämjande arbete. Läs mer här.