Skolans vision och profil

Österlengymnasiets vision är att vara en skola med gemenskap, trygghet och möjlighet för alla att få kunskap och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår profil

Hur vi lyckas och trivs i skolan handlar inte bara om god undervisning och duktiga lärare. Österlengymnasiet har valt att arbeta med hälsa som profil. Hur vi presterar hänger tydligt ihop med hur man mår psykiskt och fysiskt. Hur eleven trivs i skolan påverkas också i hög grad av den värdegrund som skolan har och den sociala gemenskap som eleven är en del av. Skolan arbetar därför med att eleverna ska få kunskap om hur hälsan påverkar livskvalitén. Detta görs löpande i undervisningen men också genom olika temaveckor och hälsodagar där fokus ligger på fysisk aktivitet, kunskap om stress och avslappning, vikten av att tänka positivt för att påverka sin prestation m m. Utöver vår profil inom hälsa ser vi också kultur som ett mycket viktigt område att utveckla och integrera i det vardagliga arbetet."