Lokalt Elevhälsoteam (EHT)

Stödteamet arbetar med såväl förebyggande som akuta insatser och utgör basen i skolans elevvård.

  • EHT arbetar utifrån sin samlade kompetens för att tillgodose elevernas behov på skolan.
  • EHT gör uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder.
  • EHT samarbetar med elever, skolpersonal, föräldrar och angränsande verksamheter.
  • EHT träffas regelbundet varje vecka.
  • EHT leds av rektor Christina Berkvist.
Elevhälsoteam  

   
Ing-Marie Lennartsson

Socialpedagog / Elevstödssamordnare

0414-81 95 24
Anna Engström Studie- och yrkesvägledare (SYV) 0414-81 95 31
Susann Bengtsson Shepherd
Specialpedagog/Elevstödssamordnare 0414-819522
Christel Ask Bengtsson Skolsköterska 0414-819522