Stödteam

Stödteamet arbetar med såväl förebyggande som akuta insatser och utgör basen i skolans elevvård.

  • Stödteamet arbetar utifrån sin samlade kompetens för att tillgodose elevernas behov på skolan.
  • Stödteamet gör uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder.
  • Stödteamet samarbetar med elever, skolpersonal, föräldrar och angränsande verksamheter.
  • Stödteamet träffas regelbundet varje vecka.

Tag gärna kontakt med oss!

Stödteam  
Elin Persson Kurator 0414- 81 95 29
Ing-Marie Lennartsson

Socialpedagog / Elevstödssamordnare

0414-81 95 24
Anna Engström SYV 0414-81 95 31
Jeanette Björkqvist Specialpedagog 0414- 81 95 46
Susann Bengtsson Shepherd Specialpedagog Inget nummer
Christel Ask-Bengtsson Skolsköterska 0414-81 95 32