Elevrådet

Skolans elevråd består av representanter från samtliga klasser.

Elevrådet är ett viktigt forum för frågor som initieras av eleverna själva, men också en möjlighet för skolledningen att skapa delaktighet kring beslut som rör skolans utveckling. Elevrådet utser elevskyddsombud.

Elevrådet 2017-2018

Ordförande: Axel Johansson

Vice ordförande: Oliver Andersson

Sekreterare: Linn Kristensson

Vice sekreterare: Adib Sankar