Elevrådet

Skolans elevråd består av representanter från samtliga klasser.

Elevrådet är ett viktigt forum för frågor som initieras av eleverna själva, men också en möjlighet för skolledningen att skapa delaktighet kring beslut som rör skolans utveckling. Elevrådet utser elevskyddsombud.

Elevrådet 2017

Klassrepresentanter till elevrådet är:

 • Linn VO16 och reserv är Agnes VO15
 • Axel BF15 och reserv är Malin BF14
 • Jonatan RL14 och reserv är Felicia RL16
 • Viktor EE16 och reserv är Nils EE15
 • Siri HA14 och reserv är Axel HA16
 • Nathalie MIKS och reserv är Jens MIKS
 • Mustafa och reserv är Noor IMPREP
 • Mark och reserv är Hapte IM IND/Yrke3
 • Iraj och reserv är Yoonas Spintro 1  
 • Fardos och reserv är Ali Sprintro 2
 • Rama och reserv är Adib Spintro 3
 • Shabir och reserv är Armad Spintro 4
 • Raoud och reserv är Hashima Spintro 5


Elevskyddsombud är Hanna VO14 och Rytis EE15