Individuell studieplan och poängplan

Här finns information om Österlengymnasiets hantering av individuella studieplaner och poängplaner

Individuell studieplan / poängplan

Varje elev har en individuell studieplan med de kurser som eleven ska följa under sin planerade skolgång på Österlengymnasiet. Denna finns på Dexter och eleven har själv tillgång till denna. (Se länken till Dexter i rutan till höger) Förutom kurser kan man även se antal poäng/kurs samt det totala antalet poäng som den individuella studieplanen omfattar. Eleven kan ansöka om mindre eller utökad studiegång på en blankett. Denna blankett lämnas till skolans expedition som ändrar i studieplanen. Mentor ansvarar för att den individuella studieplanen stämmer. För frågor om den individuella studieplanen så kontakta mentor eller skolassistent.