Österlengymnasiet

Välkommen till Österlengymnasiet: Skolan som ger dig möjligheten att förverkliga dina framtidsdrömmar! 

ög

Lärlingsutbildningar säker väg till jobb!

"Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb." Läs hela pressmeddelandet här.

Yrkespraktik i London!

london

Nästa vår får lärlingstreorna på Österlengymnasiet möjlighet till yrkespraktik i London! Det är nu klart att Österlengymnasiet får 300 000:- till yrkespraktik i London. Under våren 2018 får de lärlingar som går i årskurs 3 möjlighet att praktisera i London under tre veckor. De kommer att bo i familj och praktisera på en arbetsplats inom sitt eget yrkesområde.

Österlengymnasiet har ansökt om projektpengar genom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger eleverna möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Projektet är en början och en utveckling av Österlengymnasiets framtida internationalisering och kommer ge eleverna en möjlighet att vidga sina perspektiv.

Visste du att..?

  • Samtliga elever i åk 1 (även IM) får åka på en musikal/teaterföreställning.
  • Samtliga lärlingselever (och EE) åker till Stockholm på våren i åk 2.
  • Samtliga lärlingar får möjlighet till yrkespraktik utomlands under max tre veckor på våren i åk.3.

Fotbollsträning för fotbollsakademin!

Alla som gått fotbollsakademin på Korsavadsskolan och söker till Österlengymnasiet är garanterade plats på fotbollsträningen tillsammans med NOVA-academy. Övriga sökande kommer kunna göra antagningsprov.

Frågor och funderingar?

Har du frågor om våra utbildningar, vill skugga en elev eller byta till vår skola? Välkommen att kontakta SYV Anna Engström (tel. 0414-81 95 31).