Lyckoklöverns förskola

Välkommen till en förskola där trygghet, hälsa och lek genomsyrar verksamheten.

Lyckoklövern är en förskola med tre grupper, Grodden 1-2 år, Plantan 1-4 år och Sticklingen 4-5 år. Förskolans lokaler är förlagda i två hus med gemensam gård.

Rörelse förskola

Vårt mål är att erbjuda barnen trygghet och närvarande vuxna som ser varje barns möjligheter. Vi sätter stort fokus på leken för att främja utveckling och lärande. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, motivation samt drivkraft till vidare kunskap.

Vi har även tillgång till en gymnastiksal tre gånger i veckan.

Rörelse förskola

Vår verksamhet erbuder mycket utevistelse med möjligheter att bl a snickra i vår snickarboa, bygga och konstruera - då kan barnen på ett kreativt sätt utveckla sin skapande förmåga.

De minde barnen sover ute i en "sömntuta".

På Lyckoklöverns förskola dokumenterar vi barnens lärandeprocesser. Du och ditt barn kan följa hemma vad som händer på vår förskola via PLUTTRA - vårt digitala dokumentationsverktyg.


Telefon: Plantan och Grodden 0414-44 05 58
Telefon: Sticklingen 0414-44 05 50

Mobiltelefon 0709-81 90 11


Besöksadress: Södergårdsvägen 1, Hammenhög