Lyckoklöverns förskola

Välkommen till en förskola där trygghet, hälsa och lek genomsyrar verksamheten.

Detta är en förskola med tre grupper, Grodden 1-4 år, Plantan 1-4 år och Sticklingen 5 år som är förlagda i två hus med gemensam gård.

Vårt mål är att erbjuda barnen en trygghet och vuxna som ser varje barns möjligheter. Vi sätter stort fokus på leken för att främja utveckling och lärande. Verksamheten ska utgår från  barnens erfarenheter, intressen , motivation samt drivkraft till vidare kunskap.

Vi kommer att arbeta vidare med kostenheten där barnen erbjuds att vara delaktiga i köket. Vi har dessutom tillgång till gymnastiksalen tre gånger i veckan.

barn som lagar mat

Vi på vår förskola dokumenterar barnets lärandeprocesser.
Du och ditt barn kan följa hemma vad som händer på vår förskola via PLUTTRA - vårt digitala dokumentationsverktyg.


Telefon: Plantan och Grodden 0414-44 05 58
Telefon: Sticklingen 0414-44 05 50
Besöksadress: Södergårdsvägen 1, Hammenhög