Helgförskola

Välkommen till kommunens gemensamma helgöppna avdelning.

Verksamheten finns på Annelunds förskola och bedrivs huvudsakligen på en av avdelningarna, Solen.
Helgavdelningen är öppen för barn mellan 1-12 år.

Telefon: 0709-81 91 84

Besöksadress: Ekegatan 23, Simrishamn

För vidare information kring placering på Helgavdelningen kontakta Anneli Averfalk, placeringsansvarig, telefon 0414-81 95 65.