Simrishamns förskolor

Välkomna till Simrishamn kommuns förskolor och pedagogisk omsorg

Gemensamt strävar vi efter

att både barn, föräldrar och pedagoger skall känna att verksamheten är givande och tydligt stöds av Läroplanen för förskolan (Lpfö -98, rev. 2010).

 

Ute i verksamheten pågår en ständig process tillsammans med barnen där vi upplever och lär kring matematik, naturkunskap, teknik och tidig språkutveckling, genom att barnets eget inflytande står i fokus och där lustfyllt lärande är målet.

Vår vision är

att ge barnen möjligheter att bli framgångsrika med stöd av professionella förskolor och pedagogisk omsorg som på bästa sätt ska främja det enskilda barnets utveckling.

Ett gott samarbete med hemmet är därför väsentligt och att skapa en god kommunikation mellan förskolor/omsorg och skolan.

Pluttra

är ett digitalt dokumentationsverktyg där du som förälder kan följa ditt barns utveckling, händelser på förskolan och ta del av viktig information från förskolan. Pedagogerna synliggör och kopplar barnets utveckling till förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 10.