Förskolans mål

Våra prioriterade målområden.

  • Normer och värden
  • Barns inflytande

Så når vi målen

Läroplanen säger att arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande. Vi arbetar för att barnen ska ha inflytande och delaktighet i verksamheten för att göra den så rolig och meningsfull som möjligt för alla som deltar.

FörskoleverksamhetArbetsmaterialet START ger kunskap till barnen för att utveckla deras sociala och emotionella kompetens.                                                                                                                      "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra." (Lpfö 98, rev 2010).

förskoleverksamhet

Vi använder ett digitalt verktyg som heter PLUTTRA där vi dokumenterar både det enskilda barnet och gruppaktiviteter. Detta har även föräldrarna tillgång till hemifrån när vi skickar ögonblicksbilder, reflektioner och vilka av läroplanens mål som vi  uppfyller.

Hjärnan vill ha KUL- Kunskap, Utmaning, Lagarbete.
Barn och unga syns och hörs i Simrishamn.


Titta även på förskolans arbetssätt.