Förskolans arbetssätt

Målet för Solrosens verksamhet är att erbjuda varje barn en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande.

Inblickar på förskolan

Vi vill att alla föräldrar ska få en bra inblick och delaktighet i vår verksamhet. Därför erbjuder vi en föräldraaktiv inskolning på tre dagar, som förlängs vid behov.

förskoleaktiviter

förskoleaktiviteter

Vår verksamhet strävar efter att ge barnen många möjligheter till olika aktiviteter på ett lärande och lustfullt sätt både ute och inne.

 Vallmon och Blåklockan arbetar tillsammans. Vi har skapat olika lärmiljöer i rummen.

 förskoleaktiviteter

ATELJÉ: Här prövar vi olika tekniker och material. I barns skapande utvecklas deras sinne för fantasi, kreativitet och verklighet.

förskoleaktiviter

BYGG OCH KONSTRUKTION: Det finns många olika sorters byggmaterial. Fantisilek tillsammans med uppbyggda legomiljöer är ett exempel.

förskoleaktiviter

VERKSTADEN: Här lär man sig hur enkel teknik fungerar med olika verktyg och material.

förskoleaktiviter

SPRÅKRUMMET: Vi använder oss av det läsförberedande materialet Språkljudslekar, där man med hjälp av bild, rörelse och ljud lär in konsonanter och vokaler på ett lätt vis.

förskoleverksamhet

Barnen har tillgång till lärplattor där de kan tillgodogöra sig ny kunskap på ett lekfullt sätt. Vi har olika lärappar anpassade för olika åldrar.

Här är några aktiviteter hos de yngsta barnen.

förskoleaktiviteter

De kan experimentera med deltasand vid sandbordet.

förskoleaktiviteter

De flesta barnen uppskattar olika aktiviteter och experiment med vatten.

förskolans mål hittar du mera.