Förskolans arbetssätt

Målet för Solrosens verksamhet är att erbjuda varje barn en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande.                                        

Inblickar på förskolan

Vi vill att alla föräldrar ska få en bra inblick och delaktighet i vår                                  verksamhet. Därför erbjuder vi en föräldraaktiv inskolning på tre                                            dagar, som förlängs vid behov.

förskoleaktiviter

Vår verksamhet strävar efter att ge barnen många möjligheter till olika                              aktiviteter på ett lärande och lustfullt sätt både ute och inne.

förskoleaktiviteter

 Förskolemiljö

Vi har inbjudande miljöer och olika material för att locka fram barns                                    skapande förmåga i många uttrycksformer.

Förskolemiljö

Förskolemiljö

Förskolemiljö

Förskolan ger på olika sätt möjlighet för varje barn att utveckla ett                                 nyanserat talspråk, ordförråd, leka med ord och kommunicera med andra.

förskoleaktiviter

Vi använder oss av det läsförberedande materialet Språkljudslekar, där man                            med hjälp av bild, rörelse och ljud lär in konsonanter och vokaler på ett lätt vis.

Förskolemiljö

Barnen har tillgång till lärplattor där de kan tillgodogöra sig ny kunskap på                                  ett lekfullt sätt. Vi har olika lärappar anpassade för olika åldrar.

förskolans mål hittar du mera.