Välkomna till Äppellundens förskola!

På Äppellunden tar vi emot barn i ålder 1-5 år. Vi finns i samma byggnad som skola och fritidshem, vilket ger stora möjligheter till samarbete för att skapa en röd tråd och bra övergångar.

Vi erbjuder barnet lyssnande och närvarande vuxna, tid, rum och material för olika former av lek. Tillsammans med barnet upptäcker vi och ger upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och lusten att utforska sig själv och sin omvärld.

På Äppellunden har vi den stora förmånen att ha både skogen, stranden och ängen på gångavstånd. Detta utnyttjar vi regelbundet varje vecka. Vi använder oss också av sporthallen, som ligger precis bredvid förskolan. Detta ger möjlighet för barnen att röra sig i olika miljöer både ute och inne. Vi klättrar kryper, springer, hoppar och ålar oss fram. Rörelse och natur ger oss möjligheter att utveckla alla våra sinnen.
På Äppellunden arbetar vi gemensamt utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö).

Vårt övergripande mål är att skapa trygga och ansvarsfulla barn, som är omtänksamma om varandra och har en stor upptäckarglädje.

Välkomna till oss !

Telefon: 0414-81 98 74