Välkommen till Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola i Sankt Olof ligger i hjärtat av byn med skogen utanför grinden.

Förskolan har 3 avdelningar: Räven, Vargen och Björnen. Åldrarna på avdelningarna är blandade och vi delar upp oss i mindre grupper när vi har aktiviteter. Varje avdelning har sin egen utedag varje vecka. Då utforskar vi och undersöker backarna, kullarna, bäcken, skogarna och ängarna. Vi jobbar mycket med vårt målområde "Grön Flagg" och utifrån uppdraget i förskolans läroplan. Vatten är ett akutellt tema för detta läsåret.

På vår utegård bor fyra hönor, en tupp och en kanin, som barnen hjälper till att sköta om. 

Våra öppettider är kl. 06.15-18.30.

Postadress och besöksadress:
Skolgatan 1

277 40 Sankt Olof

Telefon till avdelningarna: Vargen 0414-81 98 71, Räven 0414-81 98 72, Björnen 0414-81 98 73

Mobil: 0709-81 95 97

E-post skogsbackens.forskola(at)simrishamn.se