Förskolans mål

Lärolpanen ligger till grund för vår verksamhet och just nu arbetar vi med tre fokusområden.

  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Pedagogisk dokumentation
  • Naturvetenskap och Teknik
Snigelhus
Vi använder arbetsmaterial där barnen på ett lustfyllt sätt får diskutera/samtala om kamratskap och känslor. Här ser vi ett snigelhus som är byggt tillsammans av tre barn. De är alla överens om att det var ett hårt arbete men det blev fint. Barnen samarbetar kring att visa empati.
Dokumentation om gråsuggan Dokumentatation och utvärdering ger oss kunskap om förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Vi får också till oss hur vi ska fortsätta att utmana barnen på för dem passande nivå.
Hinkar vatten i ån Vi arbetar i naturen där naturvetenskap och teknik blir en naturlig del. Här ser man hur barnen får uppleva vattnets kraft när hinkarna på snören fylls med vatten.