Lek- och lärmiljöer

Backstugans utemiljö inbjuder till mycket rörelse och många aktiviteter.

Utemiljö

Utemiljö

Utemiljö

Utemiljö