Information

Barn 3-5 år har avgiftsfri allmän förskola på Backstugan tisdag, onsdag och torsdag, under skolans terminer, klockan 08.45-13.45. I övrigt baseras barnets vistelsetid på förälderns/föräldrarnas tid för arbete eller studier.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010. 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.” Ur Lpfö 98, reviderad 2010

Vi inskolar barnen med tre-dagars metoden, vilket är en föräldraaktiv inskolningsmetod. Barnen är här tillsammans med sina föräldrar mellan 8.45-13.45 i tre dagar och blir sedan lämnade. Detta individanpassas i samråd med föräldrarna – föräldrarna kan vara med fler dagar och/eller kortare/längre dagar.

En specialpedagog, som pedagogerna kan rådfråga, är kopplad till Backstugan.

Vi håller genusarbetet levande genom diskussioner och är uppmärksamma på att erbjuda samma möjligheter för både flickor och pojkar.

På Backstugan jobbar vi med med social och emotionell träning på olika vis bl.a. genom Start (1-3 år) och StegVis (4-6 år).

Förskola

Vi dokumenterar barnens lärande via portfolio och dessa finns tillgängliga för barnen.

Utvecklingssamtal erbjuds 2 ggr/år.

Förskola

Utemiljö

Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet. Oberoende väder är vi oftast ute både förmiddag och eftermiddag någon/några timmar. De barn som behöver sova gör det i vårt fina uterum, "Sömntutan", på små låga sängar.

Vi som arbetar med barn på förskolan har erfarenhet av att arbeta med barn i grupp, men DU är bäst på just ditt barn. För att barnen ska utvecklas så bra som möjligt är det viktigt att föräldrar och pedagoger har en öppen kommunikation.

Ni är hjärtligt välkomna att besöka oss!

”Vi utvecklar rötter och vingar. Nyfikenheten är vår drivkraft.”