Skeppet

Skeppet är en avdelning för de äldsta barnen och består just nu av 2 grupper – Sjöhästar (4-åringar) samt Hajar (5-åringar). Syftet att dela barnen i mindre grupper är att vi får en lugnare lärmiljö.

Vår grundinställning är att barnen lär av och med varandra genom lek och nyfikenhet. Pedagogerna ska vara handledare genom att lyssna och ställa öppna frågor för att leda lärandet vidare. Uppstår problem så uppmuntrar vi barnen att komma på olika lösningar och prova dem, kanske med hjälp av en kompis, istället för att direkt berätta för barnen hur de ska göra. Genom detta stärker barnen sitt självförtroende.

                  Utelek

Förskola

Förskola


I våra aktiviteter väver vi in skapande, språk- och matematiklek, drama, sång, naturvetenskap/teknik m.m. Vi uppmärksammar traditioner och firar påsk, midsommar och jul. Några gånger om året har vi fest/maskerad. Under våren har våra Hajar tränat och sedan framfört teatern "Trolläventyr" för bl.a. föräldar.

Förskola

Utedagar – Varje grupp är ute en dag i veckan mellan kl. 09.00-13.00. På utedagarna fångas barnens intresse av olika saker/fenomen/händelser, något som vi pedagoger fångar upp och spinner vidare på. Barnen får vara med att utvärdera varje utedag och detta dokumenteras och skickas till föräldrarna som information för att de ska kunna vara delaktiga i vår verksamhet. Praktiskt så har barnen ryggsäck med sig med glas, bestick och tallrik. Maten får vi från Korsavadsskolan, oftast grillar vi ute.

Utelek

Förskola

StegVis/Start – Är ett material där man jobbar med att stärka barnens sociala och emotionella utveckling genom bilder som barnen får diskutera kring, det är uppdelat i 3 delar:
Del 1 handlar om känslor/empati och förmågan att sätta sig in i andra människors situation.
Del 2 handlar om impulskontroll och problemlösning – att stanna, vänta och tänka sig för, gå vidare – förhoppningsvis med ett genomtänkt och planerat beteende.
Del 3 handlar om självkontroll, d.v.s. att hantera ilska. Vi berättar för barnen hur de kan minska uppkommen stress i vissa situationer. De får lära sig självförstärkande och stressreducerande tekniker.

Målsättningen med Steg-Vis/Start är att barnen ska bli bättre på att:
- förstå och komma överens med andra.
- lösa sociala problem och använda sociala färdigheter.
- hantera ilska.

Rörelse är viktigt för barns inlärning. En dag i veckan går de olika grupperna till Jonebergshallen och gympar vilket kan innebära redskapsträning/lek/idrott/dans.

Språkljudslek och andra språklekar – En gång i veckan samlas grupper med barn med en pedagog och får på ett lekfullt vis koppla bilder till olika ljud. Leken är bra för att alla barn är med, ingen blir utpekad, alla tycker att de kan, den leks i små grupper, barn lär av varandra, barnens självkänsla stärks. Andra språklekar kan innebära rim och ramsor/långa och korta ord/rörelseövningar med tungan/lyssnarlekar osv.
Språkljudslek i förskolan bygger på vetskapen:
-att barn lär i lustfylld lek.
- att barns självkänsla stärks i den grupp de har sin tillhörighet.
- att fonologisk medvetenhet utvecklas före läsförmågan.
- att barn med tal- och skrivsvårigheter behöver tidig utmaning och stimulans.

Skeppet 0414-81 96 08