Flotten

Flotten är en 1-3 års avdelning där verksamheten vänder sig till de yngsta barnen.

Utemiljö

De yngsta barnen (1-2-åringarna) på Backstugan kallas för Sjöstjärnor.

Husets 3-åringar kallas för Sälar och träffas en dag i veckan i en pedagogisk versamhet som är anpassad för den åldern. Målet är att barnen är trygga tillsammans, har roligt, kan lyssna och vågar prata och ges möjlighet till inflytande. Under våren arbetar vi med ”START – livskunskap för de minsta”.

Barnen på 1-3 års avdelningarna äter frukost och mellanmål tillsammans, uppdelade på två avdelningar.

Flotten 0414-81 94 72