Avdelningar

Backstugans förskola består av fyra avdelningar, tre 1-3 årsavdelningar, Jollen, Ekan, Flotten och en 4-5 års avdelning, Skeppet.

Något vi på Backstugan är väldigt stolta över är "Sömntutan" ett uterum där de yngsta barnen sover.

Sömntutan

Utemiljö