Backstugans förskola

Backstugans förskola ligger centralt belägen i Simrishamn med närhet till grönområden, skog, hav, strand och hamn vilket ger möjlighet till utmanande lärmiljöer som väcker nyfikenhet.

 Förskolan har öppet alla vardagar 06.30-18.30.

barn

Pedagogiska styrdokument

Förskolans läroplan (Lpfö -98), Simrishamns skolplan och vår egen lokala arbetsplan (LAP) är grunden för vår verksamhet och beskriver de mål vi arbetar mot.

AvdelningKontakt  
Jollen 0414-81 96 06  
Ekan 0414-81 96 07  
Skeppet 0414-81 96 08  
Flotten 0414-81 94 72  
Kök 0414-81 94 71  

Besöksadress: Backstugans förskola, Backgatan 16, 272 35 SIMRISHAMN

Postadress: Förskoleområde Nord, Backstugans förskola, 272 80 SIMRISHAMN