Förskoleområde Nord

I Förskoleområde Nord har du möjlighet att välja mellan 6 olika förskolor. Vi arbetar med att ge barnen en utmanande och inspirerande miljö.

I Förskoleområde Nord finns det 5 förskolor och 1 uteförskola att välja mellan. Samtliga förskolor är belägna i närheten av inspirerande utemiljöer som lockar till rörelse och många valmöjligheter i leken. Vi lägger stor vikt vid utevistelse och det lustfyllda lärandet i leken. Vi har trygga och glada barn som möter en lärorik och pedagogiskt utvecklande miljö både ute och inne.

Vi strävar efter

  • att vi personal, barn och föräldrar ska ta hänsyn, respektera och lyssna på varandra
  • att ge barnen förståelse för att vi alla är olika men har alla lika värde
  • att ge barnen en öppen och tillåtande lärandemiljö där de känner sig trygga och värdefulla
  • att barnen ska få tid att leka och utforska
  • att vi ska ha ett utvecklande samarbete och en bra kontakt med er föräldrar.