Förskola/pedagogisk omsorg - ansök här

Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Broschyr Regler o Taxa 2016Jag vill ...

Information om kommunens nya Regler och taxa 2016

Skolverket har ändrat maxtaxan och kommunen har därför anpassat avgiftsnivåerna därefter. Senaste ändringen av maxtaxan trädde i kraft 1 januari 2016. Om den gemensamma inkomsten före skatt i hushållet överstiger 43.760 kronor per månad inträder maxtaxan.

Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Du kan läsa mer om förskolan på Skolverkets hemsida.

I Simrishamns kommun finns två områden, Nord och Syd, med förskola/pedagogisk omsorg. I rubrikraden till vänster under "Hitta förskola/pedagogisk omsorg" kan du läsa mer om förskolorna och där hittar du även kontaktuppgifter.

Här kan du ansöka om förskoleplats/pedagogisk omsorg. Har du redan placering i kommunen kan du logga in och ändra uppgifter. Du kan titta på tidigare utskickade fakturor m.m.

Presentation av förskola/pedagogisk omsorg. Läs mer här

Statistik och utvärdering

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Du kan läsa mer om statistik och utvärdering här.

Vill du veta mer om verksamheten - kontakta respektive handläggare

Verksamhetsfrågor:

Kontakta respektive förskola

Köhantering/placering:

Anneli Averfalk, tfn 0414-81 95 65

Fakturor/inkomstkontroll:

Tfn 0414-81 95 00