Förskola/pedagogisk omsorg

Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Förskolan vänder sig till barn från ett år till de börjar skolan. Du kan läsa mer om förskolan på Skolverkets hemsida.

I Simrishamns kommun finns två områden, Nord och Syd, med förskola/pedagogisk omsorg. I rubrikraden till vänster under "Hitta förskola/pedagogisk omsorg" kan du läsa mer om förskolorna och där hittar du även kontaktuppgifter.

Här kan du ansöka om förskoleplats/pedagogisk omsorg. Har du redan placering i kommunen kan du logga in och ändra uppgifter. Du kan titta på tidigare utskickade fakturor m.m.

Presentation av förskola/pedagogisk omsorg. Läs mer här

Statistik och utvärdering

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Du kan läsa mer om statistik och utvärdering här.

Verksamhetsfrågor:

Kontakta respektive förskola

Information om kommunens Regler och taxa 2018

Skolverket har ändrat maxtaxan och kommunen har därför anpassat avgiftsnivåerna därefter. Ny maxtaxa gäller från 1 januari 2018. Om den gemensamma inkomsten före skatt i hushållet överstiger 46.080 kronor per månad inträder maxtaxan.