Simrislundsskolans tillbyggnad

Tillbyggnaden av Simrislundsskolan är i full gång

Skolan kommer att få ytterligare nästan 380 kvadratmeter skollokaler med bland annat tre klassrum, grupprum och kapprum. Frukost, lunch och mellanmål till skolans elever kommer från hösten att lagas i skolan.

Arbetsplatsen är inhägnad och två tillfälliga personalparkeringsplatser har ställts i ordning som  ersättning för de P-platser som hamnat innanför inhägnaden. 

Ytterväggarna på tillbyggnaderna är monterade och murning av fasadtegel har påbörjats. Både yttertak och undertak är monterade, endast takpannorna saknas och de läggs i slutet av maj. Därefter kommer de båda väderskydden att tas bort och de återstående arbetena kan fortsättas helt inomhus. 

Inomhus fortsätter arbete med ledningsdragningar, belysning och undertak. Halva skolrestaurangen är färdig och eleverna använder den södra delen när det servas mat. Nu färdigställs den norra delen av matsalen. Så ytterligare några veckor måste en del elever äta i sina klassrum.

Arbetena sker totalt sett enligt tidplan och allt talar för att slutbesiktning sker planenligt 3 juli och den efterlängtade tillbyggnaden ska börja användas till höstterminsstarten 2017. 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som grannar tillfälligt har fått med ökad trafik och parkering av bilar på närliggande gator.

Följ Simrislundsskolans
tillbyggnad i våra bilder

 Simrislunds tillbyggnad
 Simrislunds tillbyggnad  Simrislunds tillbyggnad
 Simrislunds tillbyggnad  Simrislundsskolan - tillbyggnad av tillagningskök

Tillbyggnaden fortsätter planenligt och nu
arbetas det för fullt i de nya lokalerna.

Skolrestaurangen håller på att färdig-
ställas. 

 Simrislundsskolans tillbyggnad
Ytterväggar på tillbyggnaden är klara.
Taket står på tur att monteras och murning av fasadtegel har påbörjats.
 Simrislundsskolans tillbyggnad
 Simrislundsskolans tillbyggnad  Simrislundsskolans tillbyggnad