Simrislundsskolans tillbyggnad

Tillbyggnaden av Simrislundsskolan fortsätter planenligt.

Skolan kommer att få ytterligare nästan 380 kvadratmeter skollokaler med bland annat tre klassrum, grupprum och kapprum. Frukost, lunch och mellanmål till skolans elever kommer från hösten att lagas i skolan.

Arbetsplatsen är inhägnad och två tillfälliga personalparkeringsplatser har ställts i ordning som  ersättning för de P-platser som hamnat innanför inhägnaden. 

Nu är bygget så långt kommit så väderskyddet är borttagit och ställningarna kommer att monteras ner så snart takpannorna är lagda.

Inomhus fortsätter arbetet med att lägga golv, måla och montera det nya köket.

Vecka 26 kommer en samlad slutprovning att genomföras av el, styr- och regler, fläktar, ventilation, kyla och brandsäkerhet och kort därefter ska slutbesiktningen ske enligt plan den 3 juli.

Under sommaren ska också skolgården utrustas med bland annat en ny rutschkana och grotta.

Vi ser fram emot att ta del av de nya byggnaderna vid skolstart hösten 2017. 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som grannar tillfälligt har fått med ökad trafik och parkering av bilar på närliggande gator.

Följ Simrislundsskolans
tillbyggnad i våra bilder

 Simrislunds tillbyggnad
 Simrislunds tillbyggnad  Simrislunds tillbyggnad
 Simrislunds tillbyggnad  Simrislundsskolan - tillbyggnad av tillagningskök

Tillbyggnaden fortsätter planenligt och nu
arbetas det för fullt i de nya lokalerna.

Skolrestaurangen håller på att färdig-
ställas. 

 Simrislundsskolans tillbyggnad
Ytterväggar på tillbyggnaden är klara.
Taket står på tur att monteras och murning av fasadtegel har påbörjats.
 Simrislundsskolans tillbyggnad
 Simrislundsskolans tillbyggnad  Simrislundsskolans tillbyggnad

 2017-06-12

Arbetet fortsätter både inom- och utomhus. Nu närmar vi oss slutbesiktningen i början av juli.

 Simrislundsskolans tillbyggnad
 Simrislundsskolans tillbyggnad  Simrislundsskolans tillbyggnad