Simrislundsskolans tillbyggnad

Tillbyggnaden av Simrislundsskolan är i full gång

Skolan kommer att få ytterligare nästan 380 kvadratmeter skollokaler med bland annat tre klassrum, grupprum och kapprum. Rivning av gamla köket är klar och färdigställandet av det nya är i full gång. Maten till skolans elever kommer från hösten att lagas i skolan.

Arbetsplatsen är inhägnad och två tillfälliga personalparkeringsplatser har ställts i ordning som  ersättning för de P-platser som hamnat innanför inhägnaden. Två väderskydd har monterats där tillbyggnaderna sker och grunderna är gjutna. Ytterväggarna på tillbyggnaderna är monterade och inom kort blir tegelväggarna uppsatta.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som grannar tillfälligt har fått med ökad trafik och parkering av bilar på närliggande gator.

Inomhus pågår arbete med ledningsdragningar, belysning och undertak och därför kommer halva matsalen att vara avstängd ytterligare några veckor. Under denna tid kan det vara lite trångt i skolrestaurangen och en del elever äter i sina klassrum.

Arbetena sker enligt tidplan och allt talar för att slutbesiktning sker planenligt 3 juli och den efterlängtade tillbyggnaden ska börja användas till höstterminsstarten 2017. 

Följ Simrislundsskolans
tillbyggnad i våra bilder

 Simrislunds tillbyggnad
 Simrislunds tillbyggnad  Simrislunds tillbyggnad
 Simrislunds tillbyggnad  Simrislundsskolan - tillbyggnad av tillagningskök