Trafikinformation

Fortsatt säkerhetstänk på Barn- och utbildningsförvaltningen. Hållplatser, plattformar, varningslampor och varningsmärken är en del av säkerhetsåtgärderna.

Skolskjutssäkerhet

Under läsåret 2014/2015 planeras en inventering av alla skolskjutshållplatser.

Reflexvästar kommer att delas ut till eleverna i förskoleklass samt årskurs 1.

Jag vill påminna om cykelhjälm: Alla upp till 15 år som använder cykel SKA ANVÄNDA CYKELHJÄLM! Föräldrar/målsmän får gärna föregå med gott exempel!! Lite tänkvärd fakta från Vägverket.

Slutord: Chansa inte, en hjärnskada går inte att reparera och den kan förändra ditt liv för all framtid.
Det är vår förhoppning att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en så säker trafikmiljö som möjligt för våra skolbarn. Har du tips eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss ytterligare, är du välkommen att höra av dig på nedanstående adress. Frågor kring skolskjutsar besvaras av Gunilla Persson, tfn 0414-81 95 00.

Barn- och utbildningsförvaltningen
272 80 Simrishamn

E-postadress: barnutbildning (at) simrishamn.se