Tidtabeller för skolor läsåret 2016/2017

Från och med höstterminen 2015 åker eleverna inom grundskolan årskurs F-6 samt grund-, tränings- och gymnasiesärskolan med Kiviks Buss AB. Elever inom grundskolan årskurs 7-9 samt gymnasieskolan åker med Skånetrafiken.

Tidtabeller F-6

Tidtabeller för skolskjutsberättigade elever inom grundskolan årskurs F-6 finns till höger på sidan. Varje tidtabell är försedd med ett datum så det är lätt att se vilken som är den senaste. Notera att det är bussens avgångstid som står angiven i tidtabellen. Eleverna uppmanas att komma i tid till busshållplatsen.

Elever som åker med Kiviks Buss kan följa Skoltransporter på Facebook. Det är en öppen sida och kräver inte Facebook-konto.

Tidtabeller åk 7-9 och gymnasiet

Nya tidtabeller går att söka på Skånetrafikens hemsida och ska ha giltighet från 11 december 2016.

För elever på Korsavadsskolan och Österlengymnasiet har följande linjer hållplatser närmre skolorna än järnvägsstationen:
Brunnsparken: SKE3, 573
Backgatan: 570, 574
För övriga linjer och tåget finns anslutningsbuss, som beräknas avgår från stationen kl. 07.45. Samma linje avgår från Österlengymnasiet 15.20 till stationen. (Linje är inställd pga inga resenärer.) 
En del grundskoleelever har mer än 4 km till närmsta ordinarie hållplats. För dem har vi anordnat matarturer, se tidtabell till höger på sidan.

Elever som åker med Skånetrafiken kan söka information på Skånetrafikens hemsida.

Skolkort

Skolskjutsberättigade elever i grundskolan årskurs 7-9 samt gymnasieskolan åker med Skånetrafiken. Skolkort delas ut i skolan de första skoldagarna. Information från Skånetrafiken om hur du fyller i skolkorten och vad som gäller för ditt skolkort kan du läsa här. Tappat/Stulet/Skadat skolkort kan ersättas hos Barn- och utbildningsförvaltningen på Fredsdalsgatan 7, Simrishamn mot en ersättning av 50 kronor (för elever i årskurs 7-9). Läs mer om vad som gäller här.

Förseningar

Om bussen inte kommer i tid på morgonen gäller den så kallade 15-minutersregeln. Det betyder att om bussen inte har kommit senast 15 minuter efter utsatt avgångstid får eleven gå hem. Skolan ska kontaktas. Görs inte detta räknas det som ogiltig frånvaro.

Vid snöoväder gäller särskilda regler, se sidan snöoväder eller inställda skolskjutsar.

Frågor

Undrar du över något, maila:
gunilla.persson (at) simrishamn.se
eller
lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se