Tidtabeller för skolor läsåret 2017/2018

Från och med höstterminen 2015 åker eleverna inom grundskolan årskurs F-6 samt grund-, tränings- och gymnasiesärskolan med Kiviks Buss AB. Elever inom grundskolan årskurs 7-9 samt gymnasieskolan åker med Skånetrafiken.

Tidtabeller F-6

Tidtabeller för skolskjutsberättigade elever inom grundskolan årskurs F-6 finns till höger på sidan. Varje tidtabell är försedd med ett datum så det är lätt att se vilken som är den senaste. Under höstterminens första veckor kommer tidtabellerna att eventuellt justeras. Notera att det är bussens avgångstid som står angiven i tidtabellen. Eleverna uppmanas att komma i tid till busshållplatsen.

Nytt för lå 17/18! Information om vilken buss ditt barn kan åka med kommer även att läggas i Unikum.

Elever som åker med Kiviks Buss kan följa Skoltransporter på Facebook. Det är en öppen sida och kräver inte Facebook-konto.

Tidtabeller åk 7-9 och gymnasiet

Skolskjutsberättigade elever får ett busskort i skolan under höstterminens första dagar. Eleverna får lov att åka fritt till och från skolan de första fem dagarna.
Information från Skånetrafiken om hur du fyller i skolkorten och vad som gäller för ditt skolkort kan du läsa här.

Tidtabeller går att söka på Skånetrafikens hemsida.

En del grundskoleelever har mer än 4 km till närmsta ordinarie hållplats. För dem har vi anordnat matarturer, se tidtabell till höger på den här sidan.

För elever på Korsavadsskolan och Österlengymnasiet har följande linjer hållplatser närmre skolorna än järnvägsstationen:
Brunnsparken: SKE3, 573
Backgatan: 570, 574, 578 
För övriga linjer och tåget finns anslutningsbuss, som beräknas avgår från stationen kl. 07.45. Samma linje avgår från Österlengymnasiet 15.30 till stationen. 

Elever som åker med Skånetrafiken kan söka information på Skånetrafikens hemsida.

Tappat busskort?

Om du har förlorat ditt busskort eller om det stulet eller skadat kan du köpa ett nytt busskort.

För elever på högstadiet kostar ett nytt kort 50 kronor. Du kan köpa ett nytt hos Barn- och utbildningsförvaltningen på Fredsdalsgatan 7, Simrishamn. Har du fått en böteslapp kan du också köpa ett nytt busskort och på så sätt får bötern struken. Du tar med dig böteslappen när du köper nytt busskort.

För elever på Österlengymnasiet och Nova Academy kostar ett nytt busskort 300 kronor. Du köper ett nytt på skolans respektive expedition. Har du fått en böteslapp kan du också köpa ett nytt busskort och på så sätt får bötern struken. Du tar med dig böteslappen när du köper nytt busskort.

Läs mer om vad som gäller här.

Förseningar

Om bussen inte kommer i tid på morgonen gäller den så kallade 15-minutersregeln. Det betyder att om bussen inte har kommit senast 15 minuter efter utsatt avgångstid får eleven gå hem. Skolan ska kontaktas. Görs inte detta räknas det som ogiltig frånvaro.

Vid snöoväder gäller särskilda regler, se sidan snöoväder eller inställda skolskjutsar.

Frågor

Undrar du över något, maila:
gunilla.persson (at) simrishamn.se
eller
lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se