Skolskjutsar och elevresor

Alla elever från förskoleklass till gymnasieskola har rätt till skolskjuts om skolvägen överstiger ett fastställt antal kilometer. Eleven ska vara folkbokförd i Simrishamns kommun och ha sin skolgång i Simrishamns kommun. Särskilda regler gäller för gymnasieelever med skolgång i annan kommun.

 Information hittar du på följande sidor:

Svårt att nå oss?

Ring Kontakt Simrishamn i första hand, om tjänsteman där inte kan svara på din fråga, uppge din mailadress så återkommer vi snarast möjligt.

Nyhet

För dig som går på gymnasieskola och har fått ett busskort av Simrishamns kommun, finns möjligheten att köpa till funktionen JoJo Skola Plus. Detta innebär att du kan åka dygnet runt måndag - söndag under terminstid. Tillägget kostar 600 kronor per termin. Du kan välja att köpa tillägget per termin eller för hela läsåret. Villkor och ansökningsblankett hittar du här.

Upplysningar

År F-9 samt gymnasieskolorna i Simrishamns kommun:
Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
Gunilla Persson, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till gunilla.persson (at) simrishamn.se.
Lillan Dahlqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se.
Du kan även vända dig till rektor på den skola som eleven tillhör.

 
För elever boende i Simrishamns kommun och med skolgång på gymnasieskola i annan kommun:
Linda Viscomi, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till linda.viscomi (at) simrishamn.se.