Skolskjutsar och elevresor

Alla elever från förskoleklass till gymnasieskola har rätt till skolskjuts om skolvägen överstiger ett fastställt antal kilometer. Eleven ska vara folkbokförd i Simrishamns kommun och ha sin skolgång i Simrishamns kommun. Särskilda regler gäller för gymnasieelever med skolgång i annan kommun.

 Information hittar du på följande sidor:

Upplysningar

År F-9 samt gymnasieskolorna i Simrishamns kommun:
Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
Gunilla Persson, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till gunilla.persson (at) simrishamn.se.
Lillan Dahlqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se.
Du kan även vända dig till rektor på den skola som eleven tillhör.

 
För elever boende i Simrishamns kommun och med skolgång på gymnasieskola i annan kommun:
Lillan Dahlqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se.