Skolskjutsar och elevresor

Alla elever från förskoleklass till gymnasieskola har rätt till skolskjuts om skolvägen överstiger ett fastställt antal kilometer. Eleven ska vara folkbokförd i Simrishamns kommun och ha sin skolgång i Simrishamns kommun. Särskilda regler gäller för gymnasieelever med skolgång i annan kommun.

Information från Skånetrafiken

Nya tidtabeller är publicerade som gäller från den 11 december 2016.

Mer information hittar du på följande sidor:

Upplysningar

År F-9 samt gymnasieskolorna i Simrishamns kommun:
Gunilla Persson, Barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 0414-81 95 05/81 95 00 eller skicka e-post till gunilla.persson (at) simrishamn.se. Du kan även vända dig till rektor på den enhet/skola som eleven tillhör.

 
För elever boende i Simrishamns kommun och med skolgång på gymnasieskola i annan kommun:
Ulla Bendtsen, Barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 0414-81 95 14 eller skicka e-post till ulla.bendtsen (at) simrishamn.se