Skolskjutsar och elevresor

Alla elever från förskoleklass till gymnasieskola har rätt till skolskjuts om skolvägen överstiger ett fastställt antal kilometer. Eleven ska vara folkbokförd i Simrishamns kommun och ha sin skolgång i Simrishamns kommun. Särskilda regler gäller för gymnasieelever med skolgång i annan kommun.

 Information hittar du på följande sidor:

Information från Skånetrafiken

Banarbete 12-18 november mellan Rydsgård-Simrishamn

För att tågen ska få bättre framkomlighet kopplar Trafikverket in nya mötesspår. Den 12 november till den 18 november ställs därför alla tåg in mellan Rydsgård och Simrishamn. Istället för tåg går det bussar både via mellanstationerna och direkt. Samtliga bussar Ystad – Svarte – Rydsgård och omvänt går via Svarte.

Sök din resa hos Skånetrafiken
Det tar längre tid att resa med buss än med tåg. Därför har vissa avgångstider ändrats. Bussar som kör från Simrishamn har till exempel tidigare avgångar för att nå tågen i Rydsgård. Det är därför viktigt att söka sin resa i Skånetrafikens app eller på hemsidan.

För resa med ordinarie busstrafik
För resor till/från Malmö och Lund, kan resenärer göra byte i Tomelilla till SkåneExpressen mot Lund samt Malmö via Lund. SkåneExpressen 5 går mellan Simrishamn – Tomelilla – Sjöbo - Lund och till/från Malmö med byte i Sjöbo eller Lund. Mellan Simrishamn och Ystad går Regionbuss 570 och mellan Ystad och Sjöbo går Regionbuss 301.

Svårt att nå oss?

Ring Kontakt Simrishamn i första hand, om tjänsteman där inte kan svara på din fråga, uppge din mailadress så återkommer vi snarast möjligt.

Nyhet

För dig som går på gymnasieskola och har fått ett busskort av Simrishamns kommun, finns möjligheten att köpa till funktionen JoJo Skola Plus. Detta innebär att du kan åka dygnet runt måndag - söndag under terminstid. Tillägget kostar 600 kronor per termin. Du kan välja att köpa tillägget per termin eller för hela läsåret. Villkor och ansökningsblankett hittar du här.

Upplysningar

År F-9 samt gymnasieskolorna i Simrishamns kommun:
Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
Gunilla Persson, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till gunilla.persson (at) simrishamn.se.
Lillan Dahlqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se.
Du kan även vända dig till rektor på den skola som eleven tillhör.

 
För elever boende i Simrishamns kommun och med skolgång på gymnasieskola i annan kommun:
Lillan Dahlqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se.