Modersmålsundervisning

Här följer information om modersmålsundervisning i grundskolan samt anmälningsblankett.

Syftet med modersmålsundervisning

Syftet med modersmålsundervisning är att eleven ska behålla och utveckla sina kunskaper i sitt modersmål.
Precis som all annan undervisning är modersmålsundervisningen neutral när det gäller religion och politik.

Vem har rätt och möjlighet till modersmålsundervisning

Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet.

Hur anordnas modersmålsundervisning i Simrishamns kommun

Undervisning i modersmål kommer att anordnas utanför timplanebunden tid.

Villkor för modersmålsundervisningen

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning endast om antalet elever är minst fem (5) och om det finns lämplig lärare. Modersmålsundervisningen förläggs till tid när timplanebunden undervisning är slut för dagen och kan förläggas till annan skola i kommunen.

Begränsning av modersmålsundervisning

Om antalet anmälda elever inte uppgår till fem (5) elever inställs undervisningen.
Om vi inte får tag i lämplig modersmålslärare inställs modersmålsundervisningen i detta språk.
Denna begränsning gäller inte minoritetsspråken finska, romani chib, tornedalsfinska, samiska och jiddisch där kommunen är skyldig att anordna undervisning oavsett antal elever.

Studiehandledning på modersmålet

En elev kan få studiehandledning på modersmålet om skolan bedömer att eleven behöver det. Syftet med studiehandledning är att ge eleven hjälp med att förstå svenska läroböcker och arbetsuppgifter.

Frågor om modersmålsundervisningen

Vill du veta mer om modersmålsundervisningen i Simrishamns kommun tag kontakt med samordnare Andreas Mattsson.

Anmälan till modersmålsundervisning

Anmälningsblankett hittar du här. Ifylld blankett ska lämnas till elevens rektor.