Läsårstider och lov

Läsårstiderna är de samma för elever från förskoleklass till gymnasieskola.


Skolstart läsåret 2018/2019

Måndagen den 20 augusti
Grundskola F-åk 6
Borrby skola kl. 07.50 i respektive klassrum
Gärsnäs skola kl. 08.30 i respektive klassrum
Piratenskolan kl. 08.30 i respektive klassrum
Sankt Olofs skola kl. 07.50 i respektive klassrum
Fredsdalsskolan kl. 07.50 i respektive klassrum
Simrislundsskolan kl. 07.50 i respektive klassrum

Grundskola åk 7
Korsavadsskolan kl. 08.00 i matsalen

Gymnasieskola
Nova Academy åk 1 kl. 09.10 i Galleriet, Valfisken
Nova Academy åk 2-3 kl. 10.30 i Galleriet, Valfisken
Österlengymnasiet åk 1 (LÄR, EE, IMPRO) kl. 08.20 i aulan
Österlengymnasiet åk 2-3 (LÄR, EE, IMPRO) kl. 12.30 i aulan
Solängsskolans elever och Miksgrupper får en persolig inbjudan till skolstart.

Grundsärskola åk 1-9
Kl. 08.00 i respektive klassrum

Gymnasiesärskolan
KL. 08.00 i respektive klassrum

Tisdag 21 augusti
Grundskola åk 8-9
Korsavadsskolan kl. 08.00 i respektive hemvist

Information om skolskjutsar och elevresor hittar du här.

Läsårstider 2018/2019

Höstterminen 2018

20 augusti - 20 december

Lov/studiedagar
10 oktober
29 oktober - 2 november, höstlov v 44
23 november

Vårterminen 2019

9 januari - 14 juni

Lov/studiedagar
18-22 februari, sportlov v 8
19 mars
15 april - 19 april, påsklov v 16
31 maj
7 juni